Записи от видеокасети на DVDЗапишете вашите стари касети на цифров носител DVD

Така ще запазите за по дълго вашите стари СПОМЕНИ.
ЦЕНА – 10 ЛВ. на започнат час